D-klubitilaisuudet

2017

20.3.2017
Kokenut kollega muistelee virheitään jotta meidän ei tarvitse tehdä niitä samoja,
Pertti Mustajoki

2015

15.12.2015
Ihmisen genomin muokkaus, Hannes Lohi.

2014

Keväällä 2014 "Avosairaanhoidon järjestelyt"
Alustajana Risto Mäkinen
 

 

2010

25.11.2010
Uskomushoidot - humpuukia vai vaihtoehtoja?
Mikä uskomushoidoissa vetoaa potilaisiin? Mikä on lääketieteen ja humpuukin ero?
Entä vaihtoehtohoitojen ja humpuukin? Onko uskomushoidoista todellisiksi vaihtoehdoiksi?
Pitäisikö vaihtoehtohoitoja korvata julkisessa terveydenhuollossa? Miksi ei?
Alustajana Jan Lindgren

23.9.2010
Lääkäri – ihminen vai yli-ihminen?
Miten lääkäri säilyy ihmisenä, kun häneltä odotetaan yli-inhimillisiä suorituksia?
Tekeekö ammattitaito lääkäreistä haavoittumattomia? Onko lääkäri yksinäinen susi vai lammas laumassa?
Onko kilpailu edellytys uralla etenemiselle? Miten löydän oman tapani tehdä lääkärin työtä,
joka ei kuluta loppuun ennenaikaisesti? Mistä saan voimaa ja säilytän kykyni myötäelämiseen sairauden
ja kärsimyksen kanssa työskennellessä?
Alustajana psykoterapeutti Kristiina Toivola

22.2.2010
Suuronnettomuuksien hoito
Kokemuksia suuronnettomuuksien hoidosta Keski-Suomesta
Alustajana Tapio Tervo

2009

12.10.2009
Hedelmöityshoidot nykyään
Kenelle hedelmöityshoitoa annetaan? Mitkä ovat hoitojen tuomat mahdollisuudet?
Millaisia ovat julkisen ja yksityisen puolen roolit sekä hedelmöityshoitolain merkitys? 

16.4.2009
Keskoshoidon mahdollisuudet ja haasteet nykypäivänä
Alustajana neonatologian dosentti Liisa Lehtonen Turun yliopistosta

 

14.1.2009

Lääkepoliittinen keskusteluilta
Alustajana Lauri Vuorenkoski

2008

29.9.2008
Globalisaatio ja lääkäri
Alustajana Per Ashorn

24.4.2008
Mitä kollegalta pitää hyväksyä?
Alustajana Jyrki Korkeila

2007

11.10.2007
Lääkärinä myös vapaa-aikana?
Alustajana Timo Aronkytö

3.5.2007
Sairauskäsitykset ennen ja nyt
Alustajana Jari Turunen

20.3.2007
Arvokas vai irvokas vanhuus?
Alustajana Kaisu Pitkälä

2006

4.4.2006
Lääketiede ja ihmistieteet - välissä kuilu vai silta
Alustajana Martina Torppa

31.1.2006
Sikiödoagnostiikka - Raskautta helpottamaan vai vaikeuttamaan?
Alustajana Riitta Salonen

2005

26.10.2005
Kurjan elämän käypä hoito
Alustajana Veijo Saano

22.2.2005
Tuleeko lääkärin olla moraalinvartija?
Alustajana Osmo Saarelma

2004

5.10.2004
Saako lääkäri tehdä virheitä?
Alustajana Pertti Mustajoki

4.5.2004
Lääkäri - parantaja vai riskikonsultti? Ennalta ehkäisy lääkärintyön arjessa
Alustajana Kari Eskola

24.2.2004
Psykiatrian haasteet ja tulevaisuus
Alustajana Jouko Lönnqvist

2003

2.12.2003
Medikalisaatio
Alustajana Eero Lahelma

1.10.2003
Lääkäriprofession haasteet: priorisointi, EBM ja terveydenhuollon tuotteistaminen?
Alustajana Samuli Saarni