Helsingin seudun Duodecim-seura edistää pääkaupunkiseudun lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden kollegiaalista henkeä, keskinäistä toveruutta ja ammattitaitoa. Seura järjestää lääkärintyöhön liittyvistä aiheista esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille lääkäreille erikoisalasta riippumatta.

 

Seminaari: Sota ja rauha

Torstaina 24.11.2022 klo 17.00–20.00 Folkhälsan Topeliuksenkatu 20, Helsinki

Tavoite: Seminaarin jälkeen osallistujat tietävät eri järjestöjen mahdollisuuksista auttaa ihmisiä kriisien ja katastrofien keskellä ja niiden jälkeen sekä toiminnasta rauhantyössä. Osallistujat oppivat sotiin liittyvistä haitallisista vaikutuksista mielenterveydelle ja niiltä suojaavista tekijöistä.

Kohderyhmä: HSDS:n jäsenet, lääketieteen opiskelijat, kaikki lääkärit

Ohjelma

17:00     Seminaari

              Anestesiologiaa kriisialueilla – Kokemuksia Lääkärit Ilman Rajoja-järjestön
              (MSF) avustustyöstä,
              Kariantti Kallio, erikoislääkäri, HUS, Lääkärit Ilman Rajoja        

              Mielenterveystyö ja psykososiaalinen tuki sodan jälkeen,
              Ferdinand Garoff, PsT, erikoispsykologi, Traumaterapiakeskus               

              Trauma ennen traumaa: Toisen maailmansodan väkivaltakokemukset ja niiden
              käsittely Suomessa, 
              Ville Kivimäki, Dos.  Tampereen yliopisto

              Lääkäreiden rauhantyö kasvavien uhkakuvien maailmassa,
              Kati Juva, Dos., Lääkärin sosiaalinen vastuu

              Paneelikeskustelu ja loppusanat

19:45     Iltapala

 

Tulossa!

Helmikuun seminaari järjestetään 16.2.2023 klo 17.00–20.00 Folkhälsanilla. Tarkempi kuvaus ja seminaariohjelma julkaistaan nettisivuilla alkuvuodesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSDS:n sähköisen jäsenkirjeen tilaaminen ja osoitteenmuutokset: Tarja Junttila, tarja.junttila@duodecim.fi