Helsingin seudun Duodecim-seura edistää pääkaupunkiseudun lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden kollegiaalista henkeä, keskinäistä toveruutta ja ammattitaitoa. Seura järjestää lääkärintyöhön liittyvistä aiheista esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille lääkäreille erikoisalasta riippumatta.

 

14.11.2019 järjestettiin Folkhälsanilla SEMINAARI: Päivystys kiireellisen hoidon tarpeessa

   
Seminaarin puheenjohtajana Helena Karppinen, Helsingin seudun

Duodecim-seura

                       Jos minä saisin päättää, niin…
                       prof. Maaret Castrén, toimialajohtaja HUS Akuutti

                       Yhteispäivystys tänään – missä ja mihin mennään?
                       ol Minna Halinen, yleislääketieteen erikoislääkäri, Jorvi

                       Ensihoidon arki: pitäisikö jotain muuttaa?
                       ensihoitopäällikkö Kari Porthan, Helsinki

                       Mokaamisen pelosta epävarmuuden sietoon
                       FT Jan-Henry Stenberg, IT-psykiatrian linjajohtaja HUS

       

Tulevat seminaarit 2020

 

27.2.2020 klo 17-20 Mistä lisää kansalaisia?
Huhtikuu 2020 päivämäärä täsmentyy, Kuolemattomuus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköisen jäsenkirjeen tilaaminen ja osoitteenmuutokset: Tarja Junttila, tarja.junttila@duodecim.fi