Helsingin seudun Duodecim-seura edistää pääkaupunkiseudun lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden kollegiaalista henkeä, keskinäistä toveruutta ja ammattitaitoa. Seura järjestää lääkärintyöhön liittyvistä aiheista esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille lääkäreille erikoisalasta riippumatta.

 

Seminaari: Kulttuurin muutos - woke ja cancel ?

Torstaina 16.2.2023 klo 17.00–20.00 Folkhälsan Topeliuksenkatu 20, Helsinki

Tavoite: Seminaarissa osallistujat oppivat ymmärtämään, mistä tässä kulttuurin muutosilmiössä
oikein on kysymys. Osallistujat saavat esimerkkien kautta käsityksen, miten nämä ilmiöt voivat heijastua myös lääkärin työhön.

Kohderyhmä: HSDS:n  jäsenet, lääketieteen opiskelijat, kaikki lääkärit

Ohjelma
Verbaalihygienia, itsesensuuri ja keskustelun vaikeus. Mistä on kyse?
Jenni Marjokorpi, väitöskirjatutkija, Mikko Puustinen, FT, yliopistonlehtori. Helsingin
Yliopisto.

Woke-ilmiö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyspalveluissa.
Teemu Kärnä, LL, psykiatrian erikoislääkäri. Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy.

Miksi rasismista on puhuttava lääketieteessä ja terveydenhuollossa?
Najma Yusuf Mohamed, LL, LuK. Helsingin Yliopisto.

Paneelikeskustelu ja loppusanat.
19.45                Iltapala

 

Ilmoittautuminen seminaariin ja ruokailuun
9.2.2023 mennessä: tästä linkistä tai Tarja Junttila (tarja.junttila@duodecim.fi) tai puhelimitse
(09) 6188 5230.

Iltapalan maksu 20 euroa/henkilö maksetaan ennen tilaisuutta tilille FI93 5780 0720 2177 31. Käytä maksaessasi viitenumeroa 1232. Opiskelijoille ruokailu on maksuton.

Sähköpostiosoitteiden päivittäminen
Pyrimme saamaan jäsenistön tavoitettua nopeasti sähköpostitse, joten pyydämme sinua ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi Tarja Junttilalle tarja.junttila@duodecim.fi. Jokainen paperikirje maksaa yhdistykselle noin 3 euroa ja siksi tähtäämmekin sähköisen tiedotuksen käyttöön aina, kun se on mahdollista.