Helsingin seudun Duodecim-seura edistää pääkaupunkiseudun lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden kollegiaalista henkeä, keskinäistä toveruutta ja ammattitaitoa. Seura järjestää lääkärintyöhön liittyvistä aiheista esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille lääkäreille erikoisalasta riippumatta.

 

Seminaari: Medikalisaatio

Paikka ja aika: Torstaina 23.11.2023 klo 17-21, Folkhälsanin luentosalissa, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki

 

Tavoite:  Seminaarissa osallistujat oppivat ymmärtämään medikalisaation vaikutuksia sekä lääkärin että potilaan näkökulmista ja myös medikalisaation merkityksestä terveydenhuollon kustannuksiin.

Kohderyhmä: HSDS:n jäsenet, lääketieteen opiskelijat, kaikki lääkärit

 

Ohjelma

17:00 Seminaari

Ylidiagnosointia, sairauksien ylitunnistamista ja sairauksien ylimäärittelyä. Kliinikon näkökulma, Yleislääketieteen erikoislääkäri Hans Blomberg.

Medikalisaatio terveystaloustieteen näkökulmasta, Apul.prof. Paulus Torkki.

Terveyden ja sairauden rajat potilaan/toimittajan näkökulmasta, Toimittaja Sanna Tarvainen

Paneelikeskustelu ja loppusanat

19:30 Iltapala

 

Ilmoittautuminen

Pyydämme ilmoittamaan seminaariin ja iltapalalle osallistumisesta 16.11.2023 mennessä: tästä linkistä tai Tarja Junttila (tarja.junttila@duodecim.fi) tai puhelimitse (09) 6188 5230.

Iltapalan maksu on jäsenille 20 euroa ja muille kun seuran jäsenille 50 euroa. Iltapalan maksut maksetaan ennen tilaisuutta tilille FI93 5780 0720 2177 31. Käytä maksaessasi viitenumeroa 1232. Opiskelijajäsenille ruokailu on maksuton. Pelkkään seminaarin osallistuminen on kaikille maksutonta.

 

 

 

 

 

Sähköpostiosoitteiden päivittäminen
Pyrimme saamaan jäsenistön tavoitettua nopeasti sähköpostitse, joten pyydämme sinua ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi Tarja Junttilalle tarja.junttila@duodecim.fi