Historia


Seuran historiaa ja toimintaa

Helsingin seudun Duodecim-seuran perustava kokous oli vuoden 1986 alussa Lääketiede-tapahtuman yhteydessä. Kokouksen kutsuivat koolle Risto Pelkonen, Esko Nikkilä ja Kimmo Kontula.

Seura hyväksyttiin 17.12.1986 yhdistysrekisteriin nimellä Helsingin seudun lääkäriseura. Nimi muutettiin myöhemmin vuoden 1995 vuosikokouksessa Helsingin seudun Duodecim-seuraksi. Samana vuonna järjestettiin tunnuskilpailu, jonka voitti Kimmo Kontula. Ehdotustaan hän perusteli seuraavasti: "Hahmoon on tyylitelty Suomi-äiti, jossa emoseuran koko maata kattava toiminta on kehyksinä ja jossa vireä, etelärannikolla sijaitseva pääkaupunkiseutu kiinnittää tarkastelijan huomion. Lisäksi sen voi katsoa esittävän koko seuran silmää, joka valppaana seuraa ajankohtaisia kysymyksiä ja ottaa kantaa keskusteluihin."
Finlandiatalon marmorista teetetty Seuran tunnus voidaan lahjoittaa erityisen ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi.

Seuran 10-vuotisjuhlakokouksessa huhtikuussa 1996 arkkiatri Risto Pelkonen piti puheen, jossa hän kertoi seuran alkuaikojen toiminnasta ja tavoitteista. Puheessaan arkkiatri kertoo seuran perustamisen tarkoituksena olleen herättää keskustelua siitä, keitä oikein olemme ja
mitä meidän tulisi tehdä, jotta näköalamme avartuisi arkisten asioiden yläpuolelle ja biotieteiden ulkopuolelle. Seuran säännöissä mainituista lääkäreiden kollegiaalisen hengen ja hyvän keskinäisen toveruuden ylläpitämisestä ja ammattitaidon vaalimisesta arkkiatri toteaa: "Nämähän eivät ole erillisiä asioita, vaan yhtä ja samaa hyväksi lääkäriksi kasvamista ja kasvamisen tukemista; ammatillista sivistystä: tietoja, taitoja ja arvoja."

Seura täytti 15 vuotta 2001. Sen kunniaksi painettiin juhlajulkaisu Kollegiaalisuutta ja monitieteellisyyttä. Seura täytti 30 vuotta 2016.