1989

14.6.2013

Pääkaupunkiseudun terveyskeskusten ja sairaaloiden välisen
yhteistyön kiemurat (12.4.1989)

 • Perusterveydenhuollon ja sairaalalaitoksen välisen yhteistyön
  problematiikka, Pertti Kekki
 • Terveyskeskus – lähetegeneraattori ja jakohoidon heittopussiko?
  Markku Kanerva
 • Potilasvirtojen ohjaus ja työnjako – oikea potilas oikeaan
  paikkaan, Keijo Kokkola
 • Onko HYKS kujanjuoksun maali vai lähetteiden hautausmaa?
  Eero Ikkala

Esitelmätilaisuus yhdessä Lääketehdas Orionin lääketieteellisen
neuvottelukunnan kanssa (1.9.1989)

 • Syövältä suojaavat geenit, Kari Alitalo
 • Näkökohtia metabolisista muutoksista klimakteriumissa,
  Antero Kesäniemi
 • Tyyppi II diabeteksen nykyhoito, Marja-Riitta Taskinen
 • Jet lag-unettomuus ja sen hoito, Kalle Achté
 • ACE-estäjät, Juhani Heikkilä
 • Ajankohtaista AIDS:sta, Sirkka-Liisa Valle

Potilas kuolee (1.11.1989)

 • Lääkäri ja parantumattomasti sairas potilas, Jorma Palo
 • Martti Siimes
 • Potilaan itsemurha, Jouko Lönnqvist
 • Aktiivinen ja passiivinen eutanasia, Tapani Tammisto