2013

14.6.2013

Seminaari: KOHTI TASA-ARVOISTA TERVEYTTÄ: Ennen, nyt, tulevaisuudessa 21.11.2013

 

- Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän taival
  Jouko Lönnqvist, professori emeritus

- Köyhien ja syrjäytyneiden terveys
  lkka Taipale, professori emeritus

- Millä keinoin tasa-arvoiseen terveyteen?
  Martti Kekomäki, professori emeritus

- Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden kohtaaminen
   Pekka Tuomola, palvelualueen johtaja

Paneeli: Tasa-arvoinen ja hyvä terveys kaikille suomalaisille
Jouko Lönnqvist, Ilkka Taipale, Martti Kekomäki, Pekka Tuomola,
puheenjohtaja
                              

 

Seminaari: TIETOTEKNIIKKA:  Lääkärin renki vai isäntä? 24.9.2013
 

- Tulevaisuuden potilastietojärjestelmä
  Heikki Onnela, projektipäällikkö Apotti-hanke

- Sähköinen terveystarkastus
  Osmo Saarelma, päätoimittaja, yleislääketieteen erikoislääkäri,
  Duodecim-seura


- Etälääkäriys, miten se toimii aivoinfarktin liuotushoidossa?
  Tiina Sairanen, neurologian klinikka, HYKS

- Päätöksen tuki - lääkärin renki?
  Ilkka Kunnamo, päätoimittaja, EMB Guidelines, Duodecim-seura

Paneeli: Miten tietotekniikka tukee tai haittaa lääkäriä?
Heikki Onnela, Ilkka, Kunnamo, Osmo Saarelma, Tanja Vuorela                       

Seminaari on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi HY13/168 terveydenhuolto (3), työterveyshuolto (3) ja hallinnollinen koulutus kaikille aloille (3).

 

Käypä hoito - kaksiteräinen miekka? 23.4.2013

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin ennen seminaaria.

- Käypä hoito-suositukset tänään ja huomenna
  ma. professori Minna Kaila, Helsingin yliopisto

- Ovatko hoitosuositukset ongelma lääkärin kliinisen autonomian
   näkökulmasta
  Lääketieteellisen seuran pj. Raimo Puustinen

- Hoidon asianmukaisuuden arviointi valvonta-asioissa - Käypä hoito -
  Suositusten asema
  Markus Henriksson, Valvira

 

Potilasdirektiivi edistää Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää 28.2.2013

- Potilasdirektiivi - mikä se on?
  ylitarkastaja Noora Heinonen, STM

- Direktiivi edellyttää nykyistä avoimenpaa priorisointia
  terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto

- Direktiivi ohjaa potilaan valinnanvapauden laajenemiseen
  johtava ylilääkäri Juha Tuominen, Terveystalo

 

Tieteiden yö 10.1.2013. Aiheena "Kriisi - uhka ja mahdollisuus"

- Psyyke kriisissä
  Timo Partonen

- Poikkeusolojen kirurgiaa
  Erkki Tukiainen