2007

14.6.2013

Kasvua ja kasvatusta - näkökulmia lasten ja nuorten kehitykseen 27.2.2007

 • Geenit ja ympäristö aivojen kehityksessä, professori Eero Castren, Helsingin yliopisto
 • Varhaisten hoivakokemusten merkitys lasten ja nuorten kehitykseen, Dosentti Mirjam Kalland,
  Folkhälsan
 • Ajat muuttuvat - muuttuvatko lasten ja nuorten psyykkiset oireet ja ennuste? Lastenpsykiatri,
  lapsi- ja nuorisoanalyytikko Matti Brummer, HYKS Lasten ja nuorten sairaala

Vuosikokous 18.4.2007
Hyvässä seurassa – miten Duodecimissa tuli arjestakin juhlaa? professori Jaakko Ignatius

HSDS-seminaari: Lääkärit politiikan pyörteissä (18.9.2007)
Lääkärit ovat olleet varsin aktiivisesti vaikuttamassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja tuoneet
siihen oman koulutuksensa ja ammattinsa näkökulman. Seminaarissa on tarkoitus tuoda esiin
lääkärien kokemuksia niin valtakunnan- kuin paikallistason poliittisesta vaikuttamisesta, ja sitä kuinka
lääkäriys vaikuttaa poliittisessa toiminnassa.

 • Kansanedustaja Claes Andersson
 • Kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara
 • Dosentti Ilkka Taipale

HSDS-seminaari: Mikä mättää vanhusten lääkehoidossa? Vai mättääkö? (15.11.2007)

 • Vanhusten lääkehoito – eettinen näkökulma, Leena Niinistö, LKT, ylilääkäri, Katriinan sairaala
 • Liikaa vai liian vähän lääkettä – hoitotyön näkökulma, Anna-Maija Liedenpohja TtM, ylihoitaja,
  Katriinan sairaala
 • Miksi vanhusten lääkehoito on otsikoissa – kohtaavatko teoria ja käytäntö? Reijo Tilvis,
  professori, Helsingin yliopisto