2004

14.6.2013

Aikuistumisen haasteet - voivatko hyvinvointinuoret pahoin? (11.2.2004)

 • Tytöt, pojat ja median seksimallit, Anna Anttila
 • Aikuistumisen pullonkaulat, Tommi Hoikkala
 • Voiko kypsymistä kiirehtiä? Veikko Aalberg

JOHTAJANA VAI JOHDETTAVANA? Eri roolit lääkärin työssä (21.4.2004)

 • Lääkärijohtaja - lääkäri vai johtaja, Mirja Tuomiranta
 • Lääkäri työyhteisönsä jäsenenä, Vuokko Hupli

Humanismi lääketieteessä (15.9.2004)

 • Humanismi ja humanistinen elämänkatsomus, Matti Sintonen
 • Humanismi vastaanottohuoneessa - ihmistieteet lääkärin
  työkaluina, Pertti Mustajoki
 • Miten humanismia voi opettaa lääkärin koulutuksessa?
  Amos Pasternack

Seksuaalisuus lääkärintyössä (3.11.2004)

 • Nuorten seksuaalisuus - tabusta markkinahumuksi, Elina Hermanson
 • Seksuaalisuus naisen elämänkaaressa, Pirkko Brusila
 • Seksikö miehelle ongelma, Sakari Jokelainen

Vetävä ja tukeva viesti
Terveydenhuollon työyhteisö viestinnän viidakossa (1.12.2004)

 • Viestintä on työyhteisön laatutekijä
 • Lääkäri/tutkija julkisuudessa: mihin me julkisuutta tarvitsemme ja kuinka tulla toimeen sen
  kanssa? lääketieteen toimittaja Tuula Vainikainen