1997

14.6.2013

Media ja me (16.4.1997)

 • Mikä mediaa kiinnostaa? Arvi Lind
 • Tutkija tiedottajana: oikeus ja velvollisuus, Jan Lindgren
 • Toimittajan vastuu, Reetta Meriläinen
 • Lääkäri, yleisö ja internet, Ilkka Kunnamo

Muistin ja oppimisen biologiaa (17.9.1997)

 • Muistin biologinen perusta, Aarne Ylinen
 • Mitä aivoissa tapahtuu oppimisessa? Veijo Virsu
 • Vanhenevat aivot intervention kohteena, Antti Hervonen
 • Muistihäiriöiden epidemiologia ja kliinisiä näkökohtia, Raimo Sulkava

Suomalainen sepelvaltimotauti (26.11.1997)

 • Miksi kolesterolia kertyy sepelvaltimoihin? Petri Kovanen
 • Hyytyä vai ei? Riitta Lassila
 • Mistä tauti tuli ja minne se menee? Antti Reunanen