1991

14.6.2013

Vuosituhatko vain vaihtuu - pääkaupunkiseudun terveydenhuollon
kehityslinjat (23.4.1991)

  • 2000-luvun työnjako: Kuka tekee työt? Kuka maksaa?
    Kosti Myllykoski
  • Piirit pyörivät – entä erikoissairaanhoito? Mauno Konttinen
  • Lääkäri liikkeenjohtajana: ratkeaako kyltymättömän kysynnän,
    kehittyvien keinovarojen ja rajallisen rahan yhtälö? Martti Kekomäki

Esitelmätilaisuus yhdessä Lääketehdas Orionin lääketieteellisen
neuvottelukunnan kanssa (6.9.1991)

  • Paniikkihäiriöt, Matti Huttunen
  • Insuliiniresistenssi – koronaaritaudin riskitekijä? Marja-Riitta Taskinen
  • Kasvuhormonihoito, Jaakko Perheentupa
  • Lääketehdas Orionin strategiset painopistealueet, Pekka Kaivola
  • GNRH-agonistit endometrioosin ja myoomien hoidossa,
    Olavi Ylikorkala
  • Ulkuskirusgian nykyinen asema, Eero Kivilaakso
  • COMT-estäjien kliiniset käyttömahdollisuudet, Tapani Keränen

Ihminen äärimmäisoloissa (20.11.1991)

  • Kokemuksia pakolaisleireiltä, Mauri Koskela
  • Johtaminen äärimmäisoloissa, Jussi Kauma
  • Lääkärinä Etelänavalla, Heikki Laapio